Димитър Недялков
Изпълнителен Директор

тел: +35982 880 - 800

факс: +35982 831-112

 

manager@freezone-rousse.bg

Весела Павлова - Янкова
Заместник Изпълнителен Директор

тел: +35982 880-817

 

trade@freezone-rousse.bg

Нели Колева
Отдел Маркетинг и Връзки с Клиенти

тел: +35982 880-815

880-816

880-817

880-814

trade@freezone-rousse.bg

Янка Тодорова
Финансово-счетоводен отдел

тел: +35982 880-809

finance@freezone-rousse.bg

Гергана Симеонова
Отдел Документална обрабтока

тел: +35982 880-823

880-824

880-825

service@freezone-rousse.bg

Алтан Махрямов
Отдел Материално-техническа база

тел: +35982 880-818

 mtb@freezone-rousse.bg

Адрес: България, гр. Русе, бул. Тутракан № 71, п. код. 7003, п. кутия 107.НОВИНИ


„Свободна зона – Русе” ЕАД инвестира непрекъснато в поддържане на сградния си фонд
През първото тримесечие на 2019 г. „Свободна зона - Русе” ЕАД планира да приключи реализацията на започналия през 2018 г. цялостен ремонт и рехабилитация на сграда „Корпус № 4” с площ от 2160 кв.м. и да посрещне нови клиенти. ...
"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg