Свободна зона - Русе на Третата Дунавска Конференция в Баден-Вюртемберг, Австрия на 5-6 Октомри 2010г.

Изпълнителният директор на „Свободна зонаРусе” ЕАД взе участие в Третата Дунавска Конференция, която  се проведе в Баден-Вюртемберг, Австрия на 5-6 Октомри 2010г. Конференцията бе проведена под надслова ”Бъдещето на Дунавския район”. Събитието бе осъществено със съдействието на Брюкселската Дунавска мрежа в рамките на Европейската стратегия за дунавските региони.

Фокусът по време на конференцията бе върху въпроса: „По какъв начин новата Дунавска Стратегия ще повлияе върху живота на младото поколение в района и как е възможно ефекта от индивидуални проекти да се разпростре върху целия Дунавски район?”

Високопоставени политици и експерти от Дунавския район и Европейските институции дискутираха в семинари по направления : „Околна среда, води и предотвратяване на риска”, „Подобряване на връзките – енергия и транспорт”, „Социално-икономическо развитие” и „Украйна: Изграждане на силни регионални връзки в рамките на целия Дунавски басейн”.

"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg