“Свободна зона – Русе” ЕАД на изложението Transport logistic в Мюнхен, Германия – 10-13 Май 2011г.

На изложението присъстваха 1 900 компании от 59  страни, опериращи в сферата на транспорта и логистиката.

В свое изказване пред списание „Логистика” г-н Димитър Недялков, Изпълнителен директор на „Свободна зонаРусе” ЕАД посочи, че целта на участието на „Свободна зонаРусе” ЕАД на международното изложението в Мюнхен е да се покаже на международната бизнес общност, че дружеството съществува, развива се и предоставя подходящи условия за създаването и развитието на транспортни и логистични центрове и мрежи на територията му. По време на изказването си г-н Недялков  наблегна, че дружеството разполага и с  добре развитата инфраструктура, отлична складова  и производствена база, подходяща за складиране и развитие на производства от тежката и леката индустрия.

"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg