Свободна зона - Русе взе участие на международен семинар във Варна.

Изпълнителният директор на „Свободна зонаРусе” ЕАД – Димитър Недялков, представи дейността на дружеството на Националната среща и международния семинар на тема „Мрежа за мултимодалностпредставяне потенциала на интермодалната логистика в Югоизточна Европа”, във Варна на 29 и 30 юни 2011 г. Организатор на събитието бе Изпълнителна агенция „Морска администрация”, в рамките на проект „Транснационална мрежа за насърчаване на мултимодалния транспорт - вода-сушаWATERMODE”. Проектът се финансира от South East Europe Transnational Cooperation Programme.

По време на срещата бяха дискутирани актуални въпроси за пълноценното използване на европейските и международни фондове за развитието и модернизацията на транспортните връзки на българските пристанища с вътрешността на страната. На семинара присъстваха още и представители на държавната администрация и частния сектор в областта на логистиката, мултимодалните превози и пристанищата.

"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg