Представители на "Свободна зона- Русе" ЕАД презентираха дейността на дужеството във видеоконферентен форум, провел се на 13.10.2015г. в Русенската Търговско-Индустриална Камара, гр. Русе.

Събитието, което е демонстрационно по проект „Заедно в реално време”, обедини представители на над 40 държавни, регионални и общински институции от Румъния и България, на големи инвеститори в регионите, обхванати от проектаРусе, Враца, Крайова и Кълъраш, на банковия сектор, на академичните и нестопанските среди.

Участниците изтъкнаха предимствата и недостатъците на регионите за осигуряване надобър инвестиционен климат. Те разговаряха за състоянието на стокооборота между двете държави, развитието на търговско-икономическите взаимоотношения, предстоящите изложения, които осигуряват отлично  представяне на фирмите и шансове за нови контакти, както и модерните банкови продукти в подкрепа на добрите бизнес идеи и трансграничните практики

Обект на разговора беше инвестиционният климат с акцент върху съвместното привличане на инвеститори, както и съвместното излизане на трети пазари. Форумът разгледа статистически данни в индустриалната и търговската сфера, а също така и възможностите за финансиране и други услуги за малките фирми. Една от темите на разговора беше как регионалните и местните власти създават благоприятна среда за бизнес активност, включително чрез подобрена инфраструктура и мерки за предотвратяване на бедствия.

"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg