Mеждународна конференция „Danube Business Talks” - Линц, Австрия 27-28 Юни 2016г.

„Свободна зонаРусе” ЕАД в лицето на нейния изпълнителен директор г-н Димитър Недялков взе участие в състоялата се в Линц, Австрия, на 27-28 Юни 2016г. Mеждународна конференция „Danube Business Talks”. Конференцията се проведе под надслова „В процес на изграждане - Изграждане на Дунавския коридор!”

По време на събитието бяха проведени срещи и коментирани проблемите и перспективите в развитието на Дунавския регион, както и логистичните предизвикателства и възможности, които развитието му поставя пред бизнеса. Бяха дискутирани теми в сферата на утвърждаването на Дунавския коридор като логистична ос и неговите опорни елементи. Бяха обсъдени особеностите в инфраструктурата на водните пътища и подобряване на навигационните условия, беше коментирана възможността Европейската Комисия да окаже подкрепа за промотиране на Дунавския коридор, както и беше обърнато внимание на това какво може още да се направи от гледна точка на  потребителите на водните пътища. От страна на австрийски специалисти бяха коментирани иновативни практики за воден инжинеринг и поддръжка на навигационните трасета.

През втория ден на събитието бяха презентирани възможноститие пред новите пазари в Дунавския коридор и беше отделено внимание на възможностите за бизнес при логистиката в областта на строителството и рециклиращите индустрии. По време на паралелна конферентна сесия беше коментиран транспорта на строителни материали по р. Дунав с представители от логистични и превозвачески компании, както и с представители на дунавските и черноморските пристанища.

Г-н Недялков проведе срещи с представители на австрийски логистични компании, между които г-н Патрик Шафер от “Rhenus Logistics Austria” и г-жа Хелен Гилкаров от „Österreichische wasserstraßen GmbH”, както и представителя на турската компания „ELIFMAR MARITIME” г-н Етем Ердин и г-жа Кристина Хубер от Пристанище Енс, Австрия.

Повече информация за конференцията е на разположение на официалния сайт на събитието - http://www.danubebusinesstalks.org/

"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg