Представители на Световната организация на свободните зони посетиха „Свободна зона - Русе” ЕАД


На 04.07.2016 г., г-жа Ника Манукова, регионален представител на Световната организация на свободните зони(СОСЗ) за страните от Европа и ОНД, Турция и Иран, и г-жа Сюзанна Хайрапетян, изпълнителен асистент в СОСЗ, посетиха „Свободна зонаРусе” ЕАД, придружавани от представители на Българската агенция за инвестиции (БАИ).

По време на проведената среща, Изпълнителният директор на „Свободна зона - Русе” ЕАД г-н Димитър Недялков, запозна гостите с основните предимства, дейността и услугите на дружеството. Също така представи проекта за изграждане на комбиниран интермодален терминал за претоварване на различни видове товари на закрито, на  контейнери и на товарни автомобили (ро-ро), като информира, че „Свободна зонаРусе” ЕАД търси партньори и инвеститори за реализирането на този проект. Г-н Недялков уточни, че реализирането на проекта е важна част от бизнес целите на дружеството, защото така ще се затвори пълния цикъл от предлаганите услуги.

Г-жа Манукова представи целите и мисията на СОСЗ –  свързване на свободните зони по света и подпомагането им във всички аспекти, отнасящи се до организацията, дейността и координацията на членуващите свободни зони по света, консултации, обучения, развитие на бизнеса, обмяна на опит между зоните; подпомагане на новите свободни зони в международен план докато се развият. Тя посочи предимствата на членството в Организацията, сред които са голямата база данни и услугите, които предлагат на инвеститорите. СОСЗ е основана в Дубай  през май 2014 г.  под покровителството и патронажа на Негово Величество Шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум, вицепрезидент и министър-председател на Обединените Арабски Емирства и е регистрирана със седалище в Женева.

По време на дискусията бяха обсъдени възможностите за сътрудничество и съвместни инициативи между „Свободна зона - Русе” ЕАД и СОСЗ.

За контакти с представителството на СОСЗ за България:

Ника Манукова, тел.: 00374-5565-8575, nika.manukova@worldfzo.org

http://www.worldfzo.org/Pages/Home.aspx

"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg