„Свободна зона - Русе” ЕАД в международен форум в областта на доставките за хранителната и автомобилна индустрии


На 13.09.2016г., във Виена, Австрия, под егидата на Федералната Австрийска Икономическа Камара се проведе международен форум за сътрудничество при доставките в областта на хранителната и автомобилна промишленост, и свързаните с тях логистични решения за дунавския регион. Тези индустрии най-често са подложени на непосредствените ефекти от политическите и икономически промени точно поради съкратените срокове за доставка при тях. Представители на редица държави, сред които Китай, Унагария, Индия, Русия и др. представиха своя опит и виждане за развитието на логистичните дейности и прокура при доставки в дунавския регион.

По време на форума, Изпълнителният директор на „Свободна зона - Русе” ЕАД, г-н Димитър Недялков проведе срещи с представители на австрийския бизнес в ресорните направления. Осъществени бяха контакти с управата на WienCont(Порт Виеналицето на един от управителите на пристанището – г-н Роберт Гройс като бяха коментирани възможностите на комбинираните интермодални терминали, с какъвто разполага Порт Виена. Бяха разглеждани възможности за сътрудничество с представителите на логистичната компания B&S Logistik GmbHв лицето наг-жа Мануела Пренер, по отношение на възможностите в жп логистиката. В рамките на контактните панели също бяха разглеждани възможности за сътрудничество при навлизане на българския пазар с управителя на CVI GROUP, г-н Доменик Шмит.

Бяха коментирани възможности за сътрудничество и с представители на различни логистични оператори, сред които е НАВИНАкомпания с отворени дестинации в Русия, ОНД, югоизточна Азия, Европа и САЩ по отношение на възможностите за достъп между руските и  европейските пазари чрез връзка през Свободна зонаРусе.

Повече информация за събитието можете да научите от официалния сайт на форумаhttps://www.b2match.eu/donauraumlogistik2016

"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg