Представители на провинция Гуандун в КНДР посетиха „Свободна зона - Русе” ЕАД

На 26.09.2016 г. “Свободна зонаРусе” ЕАД беше посетена от делегация от провинция Гуандун в южен Китайедин от най-проспериращите региони на страната.


                 

На срещата присъстваха г-н Зу Шенг, заместник директор на Икономическата и информационна комисия на провинция Гуандун, г-н Хе Бинг, директор на Комисията по радио и далекосъобщения на провинцията и г-н Ли Янг като изпълнителен зам. директор и професор от Южния клон на Пекинг Юнивърсити, който е също и член на експертния съвет по въпроси за Интернет от последно поколение към провинция Гуандун.   

По време на проведената среща, Изпълнителният директор на „Свободна зона - Русе” ЕАД г-н Димитър Недялков, запозна гостите с основните предимства, дейността и услугите на дружеството. Също така представи проекта за изграждане на комбиниран интермодален терминал за претоварване на различни видове товари на закрито, на  контейнери и на товарни автомобили (ро-ро). Г-н Недялков уточни, че реализирането на проекта е важна част от бизнес целите на дружеството, защото така ще се затвори пълния цикъл от предлаганите услуги.

По време на дискусията бяха обсъдени и възможни инициативи за сътрудничество между „Свободна зона - Русе” ЕАД и бизнес средите на провинция Гуандун. Също така бяха коментирани и теми свързани с внедряването на информационни технологии от последно поколение в сферата на складовите и логистични дейности и тяхното все по-широко използване.

"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg