„Свободна зона - Русе” ЕАД с участие в 72-ри есенен международен технически панаир, Пловдив, 27.09 – 29.09.2016г.

       Традиционният международен есенен панаир в Пловдив тази година беше посетен от началник отдел „Маркетинг и връзки с клиенти”, г-н Калоян Кръстев.В рамките на изложението бяха проведени работни срещи, участия в дискусионни формати, запознанства и разговори с различни по браншове и по своята дейност фирми.

       По време на тридневното си участие от 27.09 до 29.09.2016г. г-н Кръстев проведе срещи с няколко фирми, една от  които беше “JOBSTLБългария”ООД– лидер в областта на спедицията и транспортните услуги, модерна логистична компания, доставяща стоки на местни и международни клиенти по цял свят. В разговора с управителя на фирмата, г-н Тодор Дянков бяха засегнати теми от складовата логистика, митническите услуги, както и беше споделен опит в бизнес контактите с международни инвеститори. Г-н Дянков приветства поканата за повторна среща в Свободна зонаРусе след като се запозна с дейностите и услугите, които тя предлага на своите клиенти.

            Осъществена беше среща с представителите на “SULO”България, специализирани в производството на пластмасови контейнери. С тях бяха обсъдени възможности за партньорство при износ към пазарите на Русия и страните от ОНД. В дискусията бяха засегнати също и възможностите за складиране на техните стоки на територията на Свободна зона – Русе.

        Със специално участие на международния панаир бяха представени голяма група от австрийски фирми, между които и “OerlikonBalzers – Austria” GmbH –специализиранaв производството на металорежещи инструменти и машинни елементи. Разговор беше проведен с г-н Герхард Пегман, член на борда на директорите, който прояви силен интерес към предимствата, които „Свободна зона – Русе” ЕАД предлага като логистичен център и при стартиране на производствена дейност.

            По време на визитата бяха осъществени и контакти с други фирми, като акцент беше поставян най – вече върху възможностите, които предлага „Свободна зона – Русе” ЕАД като връзка между европейските пазари и тези на страните от Черноморския регион и ОНД.

"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg