„Свободна зона – Русе” ЕАД с участие в Международна селскостопанска изложба „АГРА” 2017г. гр.Пловдив 23-24.02.2017 г.

„Свободна зона –Русе” ЕАД, присъства на Международната селскостопанска изложба „АГРА” 2017г., чрез своя представител г-н Калоян Кръстев - началник отдел „Маркетинг и връзки с клиенти”.

По време на двудневното си посещение г-н Кръстев проведе срещи, с фирми в областта на производството и дистрибуцията на едра селскостопанска техника.

Една от фирмите е„ГЮНГЬОР - БЪЛГАРИЯ” –официален представител за България на турската фирма „ГЮНГЬОР”- производител на земеделска техника: сеялки, торачки и поливна техника.По време на разговора с управителя на фирмата г-н Рухчан Кадир, се обсъдиха възможностите за складиране на част от тяхната техниката на територията на  „Свободна зона –Русе”, което би подобрило търговската дейност на фирмата със страните от Западна Европа.

Проведена е и среща с представителя на Фирма Olimpias S.A.” –производител на машини за сортиране, опаковане и пакетиране на плодове и зеленчуци.Представителя на фирмата за България г-н Методи Добрев, запозна г-н Кръстев с нововъведенията в технологията на такъв вид машини, която е разработила компаниятаOlimpias S.A. Фирмата прояви интерес към „Свободна зона –Русе” ЕАД с цел съхранение на плодове и зеленчуци.

По време на визитата са осъществени  контакти и срещи с други фирми, като акцент беше поставян най – вече върху възможностите, които предлага „Свободна зона – Русе” ЕАД като връзка между европейските пазари и тези на страните от Черноморския регион и ОНД.

"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg