„Свободна зона – Русе” ЕАД участва в бизнес форум на Пловдивския панаир 27.09 - 29.09.2017 г.

На 73-то издание на Международния технически панаир тази година взеха участие над 600 изложители от 40 държави. „Национална компания индустриални зони“ЕАД (НКИЗ) представи възможностите за инвестиции в индустриалните зони от портфолиото си пред над 300 турски бизнесмени в рамките на мащабен форум, организиран от Българо-турската търговско-индустриална камара и Търговската секция при Посолството на Република Турция у нас. Събитието се проведе под надслов „Възможности за търговия и инвестиции в България“.

Компании от секторите на леката и тежката промишленост проявиха интерес към зоните в София-Божурище, Бургас, Русе и Свиленград. Турският бизнес оценява предимствата на страната ни като инвестиционна локация и търговски партньор. Особено внимание се обръща на България като входна врата за турските инвеститори и бизнес към единния европейски пазар. Този потенциал намира изражение във все повече турски компании, които обмислят установяването на производства у нас, както и идентифицирането на дългосрочни търговски партньори.

По време на изложението представителите на „Свободна зона – Русе” установиха контакти и осъществиха срещи, на които бяха представени предимствата и възможностите за развитие на различни бизнеси на територията на свободната зона. Инвеститорите проявиха интерес към услугите, местоположението, складовите и логистични възможности, които зоната предлага, както и към възможностите за установяване на производствена дейност на територията на „Свободна зона – Русе”.

"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg