Свободна зона – Русе участва в семинар организиран от „Национална компания индустриални зони” ЕАД за всички зони под нейно ръков

Свободна зона – Русе участва в семинар организиран от „Национална компания индустриални зони” ЕАД за всички зони под нейно ръководство на тема: „Закон за обществените поръчки – нови процедурни правила и изисквания, практики и прилагане”.

Задълбоченото познаване на актуалната нормативна уредба в областта на обществените поръчки и практиката при тяхното възлагане е основна предпоставка за повишаване на ефективността на възлагателните процеси.В тази връзка „Национална компания индустриални зони” ЕАД организира фирмен семинар за служители на дружествата под нейно ръководство - „Свободна зона - Русе” ЕАД, „Свободна зона - Видин” ЕАД, „Свободна зона - Свиленград” ЕАД, Индустриален и логистичен парк – гр. Бургас, Транзитна търговска зона – гр. Варна, заети с процесите на обществени поръчки.

Основни теми на семинара бяха организацията и управлението, процедури по прогнозиране, планиране, възлагане и контрола на обществените поръчки. Коментирани бяха приложимите изисквания по националния ред за възлагане, поддържането на профила на купувача, изчисляване на сроковете и мотивиране на липса на обособени позиции. На участниците бяха разяснени специфики на процедурите на договаряне, публикуване, работата на комисиите и отговорността на длъжностните лица. Обсъдена бе още промяната на договорите за обществените поръчки и административнонаказателните разпоредби.

Лектор на семинара бе Ивайло Стоянов – водещ експерт и консултант в областта на обществените поръчки.

Участниците представиха презентации с актуална информацияза дружествата. 

"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg