„Свободна зона – Русе” ЕАД стана член на Българо-турската търговско-индустриална камара, ноември 2017 г.

Наред с десетки фирми от различни браншове и русенския логистичен и индустриален център вече членува в Българо-турската търговско-индустриална камара. БТТИК активно съдейства и популяризира развитието на възможностите за инвестиции между бизнеса в Република България и Република Турция, както и с трети страни. Обединява усилията на своите членове за растеж на бизнеса им чрез развитие на взаимноизгодни търговски и инвестиционни взаимоотношения с партньори от другата страна.

С членството в Българско-турската търговско-индустриална камара Изпълнителният директор на „Свободна зона – Русе” ЕАД Димитър Недялков се надява на дружеството да бъде осигурен достъп до информация за пазарните условия на България и Турция, а взаимноизгодното сътрудничество и партньорство между бизнеса на двете страни да доведе до повече инвестиции.

 

   Българско-турска търговско-индустриална камара

"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg