Свободна зона – Русе” ЕАД с нови възможности за успешен бизнес, след като бе избрана за член на Германо-Българската индустриално

За четиринадесети път Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) награди фирми, допринесли за развитието на българо-германските икономически отношения през изминалата година. Церемонията се състоя в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски. Победителят във всяка една от четирите категории"МСП", "Голямо предприятие", "Иновации" и "Социален ангажимент" бе определен от жури от високопоставени представители от германо-българските икономически среди, политиката и дипломацията. На събитието присъства Изпълнителният директор на „Свободна зона – Русе” ЕАД Димитър Недялков. Преди седмица дружеството бе избрано за член на ГБИТК. Тя е най-голямата двустранна камара в България и една от 120-те германски външнотърговски камари по целия свят. ГБИТКпосредничи при създаването на бизнес контакти, събира и предоставя пазарни информации и защитава интересите на своите членове пред германски и български правителствени служби, учреждения и други организации; организира срещи, фирмени презентации и семинари, чрез които се разпространява информация за членовете и се създават на контакти и обмяна на опит.

Ръководството на „Свободна зона – Русе” ЕАД се надява, че чрез сътрудничеството с германските си партньори, ще откриенови възможности за успешен бизнес за региона и страната.

"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg