Почина председателят на БСК и член на Съвета на директорите на „Свободна зона – Русе” ЕАД Божидар Данев

На 28 май 2018 г. почина изпълнителният председател на Българската стопанска камара и член на ръководния орган на „Свободна зона – Русе” ЕАД Божидар Данев. Напусна ни завинаги един изключителен човек, който ни обединяваше и мотивираше.

Поднасяме нашите съболезнования на семейството и близките му.

 

Божидар Данев е роден на 5 ноември 1939 година. Завършва с отличие висшето си образование в Техническия университет в София през 1965 г., след което постъпва на работа в Института по кибернетика при Българската академия на науките. Получава награди за научни разработки. Защитава дисертация в областта на управлението на социално-икономически системи. Чете лекции във ФРГ, Швейцария, Италия, САЩ и Великобритания.

След завръщането си в България, през 1980 г. постъпва на работа в Българската индустриална стопанска асоциация. През 1987 г. е назначен и за заместник-председател на Централния кооперативен съюз по финансовите въпроси. Божидар Данев реформира валутната практика, въвежда пазарни принципи при управление на самостоятелните единици. През 1989 г. работи основно като заместник-председател на БИСА. Той участва пряко в разработването и приемането на нормативната база за приватизация, в подготовката и провеждането на приватизацията на голям брой предприятия и стопански обекти.

За периода 1991-1997 г. е главен изпълнителен директор на Софийската фондова борса. През 1993 г. е избран за председател на БСК. Данев работи активно в областта на трудово-правните отношения и реформите в пенсионното дело. През 2004 и през 2006 г. е заместник-председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Основен двигател е по учредяването на Смесения консултативен комитет Европейски съюз - България и е негов съпредседател от българска страна в периода 1999 - 2004 г.

През 2006 г. е избран за заместник-председател на Икономическия и социален съвет на Република България и на Националния съвет за тристранно сътрудничество, член на Европейския икономически и социален комитет и ръководител от българска страна на работната група по Лисабонската стратегия към EESC. Представлява България в Комитета по социален диалог към Европейската комисия.

До 2010 г. Божидар Данев е член на УС на Българската академия на науките и зам.-председател на Настоятелството на Нов български университет.

От 1995 г. до 2008 г. е изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на най-голямата лизингова компания в България "Интерлийз" АД.

На 15 февруари 2011 г. Божидар Данев е избран за изпълнителен председател на БСК. Той е член на Управителния съвет на европейския проект за професионална мобилност ESCO от февруари 2011 г.

От 1998 г. до този момент Божидар Данев бе член на Съвета на директорите на „Свободна зона – Русе” ЕАД.

"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg