„Свободна зона – Русе” ЕАД започва изграждане на пункт за претоварни операции на тежкотоварни превозни средства

В края на месец август 2018г. „Свободна зона-Русе” ЕАД сключи договор за строителство на нова сграда, в която ще се извършват  претоварни операции на тежкотоварни автомобили на закрито. Ще има възможност да се обработват едновременно две превозни средства, като се извършва претоварване директно от  камион на камион.

Пунктът за претоварни операции ще е с площ около 400 кв.м. и се очаква да бъден въведен в експлоатация най-късно в  началото на 2019 година.

 

 

 

 

 

 

 

Целта на дружеството е непрекъснато да обновява и поддържа  сградния си фонд,  да предлага повече и качествени услуги на своите клиенти. Пунктът за претоварни операции е инвестиция, която значително ще подобри условията за обслужване на товарите, особено тези, които изискват задължително да бъдат обработени на закрито.

НОВИНИ


„Свободна зона – Русе” ЕАД инвестира непрекъснато в поддържане на сградния си фонд
През първото тримесечие на 2019 г. „Свободна зона - Русе” ЕАД планира да приключи реализацията на започналия през 2018 г. цялостен ремонт и рехабилитация на сграда „Корпус № 4” с площ от 2160 кв.м. и да посрещне нови клиенти. ...
"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg