„Свободна зона – Русе” ЕАД бе представена на Първата международна конференция за индустриални имоти

Първата международна конференция за индустриални имоти се проведе на 16 октомври в София и бе организирана от БГСКЛАД. Събитието бе открито от заместник министъра на икономиката Лъчезар Борисов, който официално зададе посока за очертаване на добрите практики и градивни тенденции в развитието на пазара на индустриални имоти в България в рамките на Европейския пазар.

В събитието взеха участие Изпълнителният директор на „Свободна зона – Русе” ЕАД Димитър Недялков и заместник изпълнителният директор на дружеството Весела Павлова – Янкова. Представители на БГСКЛАД от София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Габрово, Шумен, Сливен и Плевен направиха анализ на пазара в съответните региони. Бяха поставени акценти върху дигитализацията, модернизацията и персонализацията – бъдещето на пазара с индустриални имоти

 

При особен интерес премина шестият панел, в който взеха участие лектори от Русия и съседните държави Турция, Гърция, Румъния и Сърбия. Те предложиха различни практики в бизнеса с индустриални имоти. Турските представители, насочиха вниманието към пътищата като основен фактор за развитие на търговията, като до пет години планират строежи на нови логистични зони в Азиатската зона на Истанбул. Евгений Нумеров от Русия обърна особено внимание на градската “урбанистична“ логистика и складовете вътре в града като нова тенденция. Той бе категоричен, че реновирането на стари помещения е важен елемент от пазара на складови помещения .

Гости и участници в конференцията проведоха двустранни срещи с цел надграждане и утвърждаване на възможностите за бизнес партньорства.

"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg