„Свободна зона – Русе” ЕАД бе представена на Българо – Турски бизнес форум в София

На 19 ноември 2018 година Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира Българо-Турски бизнес форум с провеждане на двустранни срещи. Международното събитие бе посетено от  Емил Караниколов министъра на икономиката на Република България и Рухсар Пекджан, министър на търговията на Република Турция.

Във форума взеха участие близо 500 представители на компании от двете държави от секторите машиностроене, транспорт, логистиката, електрониката, електротехниката, автомобилостроенето, туризма, отбранителната индустрия, както и други сектори от общ интерес. Целта на срещата в България е да бъдат установени трайни отношения, основани на взаимноизгодно сътрудничество.

 

 

Министърът на икономиката посочи, че за последните десет години само по Закона за насърчаване на инвестициите са сертифицирани 17 инвестиционни проекти на дружества, чийто капитал е собственост на турски компании. Инвестициите по тези проекти възлизат на над 350 млн. евро и са разкрили над 2500 нови работни места.  

 

„Национална компания индустриални зони" ЕАД и компаниите под нейно ръководство бяха представени от Айсехел Руфи. Представители на „Свободна зона – Русе” ЕАД във форума бяха зам.- изпълнителният директор г-жа Весела Павлова – Янкова и началник отдел МВК Нели Колева. Специално изработен за целта видеоклип демонстрира обликът и възможностите на зоните.

 

 

 

 

 

 

 

По време на събитието двамата министри подписаха Меморандум за разбирателство между Българска агенция за инвестиции и Invest in Turkey, който да подпомогне взаимодействието между двете организации при привличането на инвестиции. Целта е меморандумът да се превърне във важен механизъм за подкрепа на бизнеса и да доведе до нарастване на двустранните инвестиции.

"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg