„Свободна зона – Русе” ЕАД въведе в експлоатация нов пункт за претоварни операции на тежкотоварни превозни средства

       В края на месец август 2018 г., „Свободна зона-Русе” ЕАД сключи договор за строителство, като само за 5 месеца новата сграда за претоварни операции на тежкотоварни автомобили на закрито на територията на дружеството е вече факт.

Сградата е с площ от 400 кв.м. и в края на м. януари тази година вече е въведена в експлоатация. Реализираната инвестиция значително ще подобри обслужването на товарите, особено за тези, които изискват задължителна обработка на закрито.

Сградата е съобразена с най-новите тенденции при изграждане на складове, логистични и индустриални помещения.  Пунктът за претоварни операции е с височина 6 метра, което дава възможност  в него да бъдат обслужвани камиони с ремаркета „Мега”. Подът на сградата е от шлайфан бетон, характеризиращ се с по – голяма здравина и по – дълъг експлоатационен период. В пункта могат едновременно да бъдат обслужвани две превозни средства, като се извършва претоварване директно от  камион на камион. Поставено е съвременно лед осветление, а сандвич панелите, които са използвани за изграждането на халето допринасят за по-добрата енергоефективност. 

Целта на „Свободна зона - Русе” ЕАД е непрекъснато да обновява и поддържа  сградния си фонд, като предлага повече и по - качествени услуги на своите клиенти.

"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg