„Свободна зона – Русе” ЕАД инвестира непрекъснато в поддържане на сградния си фонд

През първото тримесечие на 2019 г. „Свободна зона - Русе” ЕАД планира да приключи реализацията на започналия през 2018 г. цялостен ремонт и рехабилитация на сграда „Корпус № 4” с площ от 2160 кв.м. и да посрещне нови клиенти. Към днешна дата е направено цялостно саниране на сградата, подменена е съществуващата дограма, освежени са битово – санитарните и офис помещения и са поставени 4 нови индустриални врати. В момента се извършват ремонтни дейности по покривната конструкция на сградата.

С цел запазване на конкурентните си предимства на местния пазар, мениджърският екип на „Свободна зона - Русе” ЕАД непрекъснато инвестира в материално – техническата си база, като през 2019 г. е предвидено закупуването на нов газокар с товароподемност до 1,6 т. и възможност за повдигане на товарите над 4 метра. Той ще бъде съобразен с европейските норми, дизайн и функционалност.  Машината ще има метална кабина и отопление, което ще направи работното място на водача по-удобно в зимни условия.

Новите инвестиции ще дадат възможност на дружеството да привлече нови клиенти.

"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg