Извършване на ръчни или с използването на транспалетни колички товаро-разтоварни и претоварни дейности и осъществяване на обща работа на територията на „Свободна зона - Русе” ЕАД
18.11.2014

Наименование на изпълнителя:  “Ромекс Стил“ ЕООД 
Дата на сключване на договора: 20.03.2014 г.
Ред за избор на изпълнител: Възлагане по реда на глава осма „а” от ЗОП чрез публична покана 
Срок на действие на договора: 23.03.2015 г. или до достигане на 66 000 лв. (без ДДС) 
Първоначална стойност на договора:  не е обявена
Договорът е прекратен поради изтичане на уговорения срок.


 "СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg