Свободна зона Русе ЕАД- логистичен и индустриален център

 
 Доставка на фабрично нов газов мотокар до 1,5 тона, оборудван с устройство за странично захващане на стоките
07.01.2015

Наименование на изпълнителя:  „РАД ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

Дата на сключване на договора: 22.11.2012 г.

Ред за избор на изпълнител: Възлагане по реда на глава осма „а” от ЗОП чрез публична покана

Срок на действие на договора: до изтичане на гаранционния срокза мотокара - 2 години или 2400 моточаса, което събитие настъпи първо; за устройството - 1 година, считано от 07.01.2013 г.

Договорът е прекратен поради изтичане на уговорения гаранционен срок.


 НОВИНИ


„Свободна зона – Русе” ЕАД бе представена на ежегодното Общо събрание на ГБИТК
Ежегодното Общо събрание на Германо-Българската индустриално-търговска камара бе открито от Президента й г-н Тим Курт. Изпълнителният директор на „Свободна зона – Русе” ЕАД г-н Димитър Недялков участва в гласуването на избор на двама нови членове на Управи ...
"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg