Доставка на течни горива за нуждите на „Свободна зона – Русе” ЕАД
05.11.2014

Публичната покана е публикувана в портала на АОП под номер ID 9035625.

Процедурата е прекратена поради липса на подадени оферти.


 "СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg