Свободна зона Русе ЕАД- логистичен и индустриален център

 
 Доставка на електрическа енергия за нуждите на "Свободна зона - Русе" ЕАД
18.11.2014

Наименование на изпълнителя„Енерго-Про Продажби” АД
Дата на сключване на договора: 05.02.2013 г.
Ред за избор на изпълнител: Процедура на договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП (УИН 01104-2012-0002)
Срок на действие на договора: 3 години
Първоначална стойност на договора: не е обявена.


 


 НОВИНИ


„Свободна зона – Русе” ЕАД бе представена на ежегодното Общо събрание на ГБИТК
Ежегодното Общо събрание на Германо-Българската индустриално-търговска камара бе открито от Президента й г-н Тим Курт. Изпълнителният директор на „Свободна зона – Русе” ЕАД г-н Димитър Недялков участва в гласуването на избор на двама нови членове на Управи ...
"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg