Доставка на питейна вода за нуждите на „Свободна зона – Русе” ЕАД
18.11.2014

Наименование на изпълнителя„В и К” ООД - Русе
Дата на сключване на договора: 23.11.2012 г.
Ред за избор на изпълнител: Процедура на договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП (УИН 01104-2012-0001)
Срок на действие на договора: 3 години
Първоначална стойност на договора: не е обявена.


 


 НОВИНИ


Участие в B2B форум в Констанца, Румъния, 14.05.2018г.
Един от най-старите градове в Румъния – Констанца събра представители на бизнеса от двете страни на река Дунав. ...
"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg