Свободна зона Русе ЕАД- логистичен и индустриален център

 
 „Изпълнение на строително монтажни работи на територията на „Свободна зона – Русе” ЕАД по обособени позиции, както следва:
18.05.2017
Обособена позиция № 1: „Извършване на СМР по западна фасада на склад №1, собственост на „Свободна зона – Русе” ЕАД
Обособена позиция № 2: „Ремонт на жп – прелез и прилежаща територия в „Свободна зона – Русе” ЕАД
 

Информация за обява с Идент. № от АОП:  9064547

Информация за удължаване на срока за оферти, с Идент.№ от АОП:  9065025

Удължен срок за подаване на оферти:  12.06.2017 г., 17:00 ч.


МОЛЯ, ИЗБЕРЕТЕ СЪОТВЕТНОТО МЕНЮ

В ЛЯВО НА ЕКРАНАНОВИНИ


„Свободна зона – Русе” ЕАД бе представена на ежегодното Общо събрание на ГБИТК
Ежегодното Общо събрание на Германо-Българската индустриално-търговска камара бе открито от Президента й г-н Тим Курт. Изпълнителният директор на „Свободна зона – Русе” ЕАД г-н Димитър Недялков участва в гласуването на избор на двама нови членове на Управи ...
"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg