Свободна зона Русе ЕАД- логистичен и индустриален център

 
 Изпълнение на СМР на територията на „Свободна зона - Русе” ЕАД - ремонт КПП - вход складова база; ремонт бетонови настилки, вътрешни пътища и тротоари; частични ремонти по хидроизолация покриви Склад № 7 /корпус 15/, Склад № 8 /корпус 16/, Склад № 6 /корп
26.06.2017

Събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от ЗОП -  текуща процедура

Информация за обява с Идент. № от АОП:   9066053

Информация за удължаване на срока за оферти, с Идент.№ от АОП:  9066599

Удължен срок за подаване на оферти:  01.08.2017 г., 17:00 ч.


МОЛЯ, ИЗБЕРЕТЕ СЪОТВЕТНОТО МЕНЮ

В ЛЯВО НА ЕКРАНА



НОВИНИ


„Свободна зона – Русе” ЕАД бе представена на ежегодното Общо събрание на ГБИТК
Ежегодното Общо събрание на Германо-Българската индустриално-търговска камара бе открито от Президента й г-н Тим Курт. Изпълнителният директор на „Свободна зона – Русе” ЕАД г-н Димитър Недялков участва в гласуването на избор на двама нови членове на Управи ...
"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg