Изпълнение на СМР на територията на „Свободна зона - Русе” ЕАД - ремонт КПП - вход складова база; ремонт бетонови настилки, вътрешни пътища и тротоари; частични ремонти по хидроизолация покриви Склад № 7 /корпус 15/, Склад № 8 /корпус 16/, Склад № 6 /корп
26.06.2017

Събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от ЗОП -  текуща процедура

Информация за обява с Идент. № от АОП:   9066053

Информация за удължаване на срока за оферти, с Идент.№ от АОП:  9066599

Удължен срок за подаване на оферти:  01.08.2017 г., 17:00 ч.


МОЛЯ, ИЗБЕРЕТЕ СЪОТВЕТНОТО МЕНЮ

В ЛЯВО НА ЕКРАНАНОВИНИ


Министърът на икономиката на посещение в „Свободна зона – Русе” ЕАД
На 21.03.2017г., в Свободна зона – Русе се проведе среща между изпълнителния директор на „Свободна зона – Русе” ЕАД г-жа Звезделина Минкова и служебния министър на икономиката доц. д-р Теодор Седларски. ...
"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg