„Ремонт и рехабилитация на съществуваща сграда „Корпус № 4” в складова база на „Свободна зона - Русе” ЕАД, по три обособени позиции”, както следва:
13.02.2018

Обособена позиция № 1:  „Ремонт и рехабилитация на сграда „Корпус № 4” и прилежаща монолитна сграда – „бивше Котелно”

Обособена позиция № 2:  „Промяна и реконструкция на покривната конструкция на сграда „Корпус № 4”

Обособена позиция № 3:  „Доставка и монтаж на 4 /четири/ броя нови автоматични секционни врати за сграда Корпус № 4”


МОЛЯ, ИЗБЕРЕТЕ СЪОТВЕТНОТО МЕНЮ

В ЛЯВО НА ЕКРАНАНОВИНИ


Свободна зона – Русе” ЕАД с нови възможности за успешен бизнес, след като бе избрана за член на Германо-Българската индустриално
За четиринадесети път Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) награди фирми, допринесли за развитието на българо-германските икономически отношения през изминалата година. Церемонията се състоя в Аулата на Софийския университет „Св. Климе ...
"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg