Изграждане на пункт за претоварни операции на тежкотоварни превозни средства в складова база на „Свободна зона - Русе” ЕАД
10.07.2018

Информация за обява с Идент. № от АОП:  9078300

Срок за подаване на оферти:  25.07.2018 г., 17:00 ч.

Информация за удължаване на срока за оферти, с Идент.№ от АОП: 9078893

Удължен срок за подаване на оферти:  30.07.2018 г., 17:00 ч.


МОЛЯ, ИЗБЕРЕТЕ СЪОТВЕТНОТО МЕНЮ

В ЛЯВО НА ЕКРАНАНОВИНИ


Никола Стефанов пое ръководството на „Свободна зона – Русе” ЕАД
Никола Стефанов е новият изпълнителен директор на „Свободна зона –Русе” ЕАД. ...
"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg