„Осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на сградния фонд, движимото и недвижимото имущество, находящо се на територията на „Свободна зона - Русе” ЕАД
10.12.2018

Идентификационен номер в РОП:  01104-2018-0002

Срок за подаване на оферти:  03.01.2019 г., 17:00 ч. 


МОЛЯ, ИЗБЕРЕТЕ СЪОТВЕТНОТО МЕНЮ

В ЛЯВО НА ЕКРАНАНОВИНИ


„Свободна зона – Русе” ЕАД инвестира непрекъснато в поддържане на сградния си фонд
През първото тримесечие на 2019 г. „Свободна зона - Русе” ЕАД планира да приключи реализацията на започналия през 2018 г. цялостен ремонт и рехабилитация на сграда „Корпус № 4” с площ от 2160 кв.м. и да посрещне нови клиенти. ...
"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg