„Осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на сградния фонд, движимото и недвижимото имущество, находящо се на територията на „Свободна зона - Русе” ЕАД
10.12.2018

Идентификационен номер в РОП:  01104-2018-0002

Срок за подаване на оферти:  03.01.2019 г., 17:00 ч. 


МОЛЯ, ИЗБЕРЕТЕ СЪОТВЕТНОТО МЕНЮ

В ЛЯВО НА ЕКРАНА"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg