„Извършване на СМР за доизграждане на метална покривна конструкция на съществуваща сграда „Корпус № 4” в складова база на „Свободна зона - Русе” ЕАД”
11.12.2018

Идентификационен номер в РОП: 01104-2018-0003  

Срок за подаване на оферти:  11.01.2019 г., 17:00 ч.


МОЛЯ, ИЗБЕРЕТЕ СЪОТВЕТНОТО МЕНЮ

В ЛЯВО НА ЕКРАНАНОВИНИ


Никола Стефанов пое ръководството на „Свободна зона – Русе” ЕАД
Никола Стефанов е новият изпълнителен директор на „Свободна зона –Русе” ЕАД. ...
"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg