Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение при свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Свободна зона - Русе” ЕАД
08.01.2019

Идентификационен номер в РОП: 01104-2019-0001

Срок за подаване на оферти:  14.02.2019 г., 17:00 ч.


МОЛЯ, ИЗБЕРЕТЕ СЪОТВЕТНОТО МЕНЮ

В ЛЯВО НА ЕКРАНАНОВИНИ


„Свободна зона – Русе” ЕАД инвестира непрекъснато в поддържане на сградния си фонд
През първото тримесечие на 2019 г. „Свободна зона - Русе” ЕАД планира да приключи реализацията на започналия през 2018 г. цялостен ремонт и рехабилитация на сграда „Корпус № 4” с площ от 2160 кв.м. и да посрещне нови клиенти. ...
"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg