„Изпълнение на текущи ремонти и поддръжка на обекти на територията на „Свободна зона - Русе”ЕАД по две об. позиции”: ОП №1: „Текущ ремонт и поддръжка на сгради и съоръжения“; ОП №2: „Текущ ремонт и поддръжка на пътна инфраструктура вертикална планировка“
25.03.2019

 

Идентификационен номер в РОП: 01104-2019-0002

Срок за подаване на оферти:  19.04.2019 г., 17:00 ч.


МОЛЯ, ИЗБЕРЕТЕ СЪОТВЕТНОТО МЕНЮ

В ЛЯВО НА ЕКРАНА"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg