ИсторияДнес, "Свободна зона - Русе" ЕАД е еднолично акционерно дружество, учредено с държавно имущество като самостоятелно юридическо лице по българското право. Едноличен собственик на капитала на дружеството е "Национална Компания Индустриални Зони" ЕАД.

 

Свободна зона - Русе е най-голямата и най-добре развитата  в Република България. Площта й се равнява на  377 500 кв.м. На територията  й са разположени 29 складови и индустриални сгради с РЗП от 30 000 кв.м., 20 000 кв.м. открити складови площи, паркингипретоварна ж.п. гара, депо за светли нефтопродукти и административна сграда, пригодена за нуждите на наемателите й. В Свободна зона - Русе оперират дистрибуторски център за опаковане и етикиране на текстилни изделия, цех за производство на метални съдове за различни индустриипроизводствено предприятие за машини от тежката промишленост и др.

 

Свободна зона - Русе е считана за най-добре развития логистичен и индустриален център на територията на регион Русе.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ ЕАД

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ НА ОБЩИНА РУСЕ"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg