ИнфраструктураСвободна зонаРусе разполага със:

 

- Собствени подходни, шосейни и железопътни пътища;
- Претоварна ж.п. гара, с четири коловоза и кран с възможност за    обработка на товари и контейнери до 32 тона;
- ж.п. рампа;
- Претоварна автомобилна рампа;
- Депо за светли нефтопродукти с капацитет  до 40 000 куб.м.;
- Пристанище за обществен транспорт с регионално значение  за бункероване и швартоване на плавателни средства, с граници от км. 487,900 до км. 487,500;
- 60-тонна автовезна с възможност за контролно претегляне на осите;

 

Свободна зона - Русе е газифицирана, електрифицирана, с налични телекомуникационни, интернет  и канализационни мрежи.

 

Към настоящия момент в логистично–индустриалния център се изгражда и интермодален терминал.НОВИНИ


Никола Стефанов пое ръководството на „Свободна зона – Русе” ЕАД
Никола Стефанов е новият изпълнителен директор на „Свободна зона –Русе” ЕАД. ...
"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg