МестоположениеБългария е парламентарна Република, основана на принципа на разделение на властите на законодателна, съдебна и изпълнителна. От 01.01.2007 г. страната е пълноправен член на Европейския съюз.

България се намира в Югоизточната част на Европа, разположена в Североизточната част на Балканския полуостров и заема 22 % от площта му. Общата територия на България се равнява на 110  910 кв.км., от които 110 550 кв.км. суша и 360 кв.км. вода. Сухопътните граници на страната са с Гърция, Турция, Република Македония и Република Сърбия. Водните граници на страната са с Румъния чрез р. Дунав и Черно Море.

"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg