Георги Стоилов
Изпълнителен Директор
 
 

тел: +35982 880 - 800

факс: +35982 831-112

 

manager@freezone-rousse.bg


Ивелина Иванова
Отдел Маркетинг и Връзки с Клиенти

тел: +35982 880-816

+359885 248-690

trade@freezone-rousse.bg

Мирослава Йонкова

Финансово-счетоводен отдел

тел: +359896 636 686 finance@freezone-rousse.bg 

Янка Тодорова
Финансово-счетоводен отдел

тел: +35982 880-809

finance@freezone-rousse.bg

Гергана Симеонова
Отдел Документална обрабтока

тел: +35982 880-823

880-824

880-825

service@freezone-rousse.bg


Гари Хачикян
Отдел Материално-техническа база

тел: +35982 880-818

 mtb@freezone-rousse.bg

Адрес: България, гр. Русе, бул. Тутракан № 71, п. код. 7003, п. кутия 107."СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg