ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Обща информация

От 25 май 2018 г. e в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Защита на личните данни

В политиката ни за поверителност ще научите как „Свободна зона – Русе” ЕАД събира, обработва и съхранява вашите лични данни в съответствие с правните изисквания.

Основание за събиране и обработване на лични данни

Нашата политика за личните данни е подготвена в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (GDPR). В нея са обяснени правила, по които сайтът http://www.freezone-rousse.bg/събира, обработва и съхранява лични данни на своите потребители и партньори. Предприети са всички необходими мерки за защитата на предоставените от вас лични данни.

Вие можете да посещавате страницата на „Свободна зона – Русе” ЕАД - http://www.freezone-rousse.bg/, без да е необходимода попълвате специална регистрационна форма, в която да въвеждате лични данни.

„Свободна зона – Русе” ЕАД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с получаване на запитвания чрез „ФОРМА ЗА КОНТАКТ” на сайта, с цел да се получи отговор на Ваше запитване относно дейностите и услугите на  „Свободна зона – Русе” ЕАД.

При ползване на контактната форма, задължително се посочва адрес на електронната поща, на която се връща отговор, а останалите данни като име, телефон и други, се предоставят по желание на заявителя.

Личните данни, които попълвате в контактната форма, се получават на официалната електронна поща: trade@freezone-rousse.com на администратор: „Свободна зона – Русе” ЕАД, ЕИК117001983, адрес гр. Русе, бул. Тутракан № 71.

Срок за съхраняване на данните

Личните данни, които попълвате в контактната форма, се съхраняват само за срока, който е необходим за изпълнение на конкретната цел, за която се обработват - отговор на поставено запитване. След изтичане на срока за обработване на личните Ви данни, ние ще ги изтрием по траен начин и няма да ги използваме в бъдеще, освен ако не е налице Ваше изрично съгласие.

Личните данни, предоставени чрез контактната форма на сайта:

  • НЕ се предоставят на трети лица;
  • НЕ се използват за профилиране;
  • НЕ се използват за директен маркетинг.

Обработката се извършва законосъобразно и прозрачно. Всеки потребител на уебсайта дава своето доброволно съгласие за използване на личните му данни при изпращане на запитване за услуги чрез ползване на формата за контакт.

Защитата на личните данни се осъществява чрез SSL протоколиране на връзката.

Права на потребителите:

Като субект на лични данни имате следните права съобразно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679, а именно:

  • Да искате достъп до личните данни.
  • Да искате корекция, изтриване или ограничаване на обработването на данните.
  • Да правите възражения срещу обработването на данните.
  • Право на преносимост на данните.
  • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай че са били нарушени Вашите права.

За да упражните Вашите права, можете да ни изпратите искане на посочения по-горе имейл адрес или подадете  жалба.

Ако  искате да получите допълнителна информация или имате някакви оплаквания относно начина, по който използваме Вашите лични данни, можете да използвате нашите координати за контакт, посочени по-горе.

Ако смятате, че сме нарушили задълженията си съгласно Закона за защита на личните данни или Общия регламент, Вие може да се обърнете към Комисията за защита на личните данни на:

E-mail: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdpc.bg
Адрес: София 1592, ул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2НОВИНИ


Никола Стефанов пое ръководството на „Свободна зона – Русе” ЕАД
Никола Стефанов е новият изпълнителен директор на „Свободна зона –Русе” ЕАД. ...
"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg