Изпълнителен директор
тел : +35982 880 -800
тел : +35982 831 -111
факс : +35982 831 -112

Отдел Маркетинг и Връзки с Клиенти
тел : +35982 880-816
e-mail: trade@freezone-rousse.bg

Финансово-счетоводен отдел
тел : +359896 636 686
e-mail: finance@freezone-rousse.bg

Отдел Документална обработка
тел : +35982 880 -825
e-mail: service@freezone-rousse.bg       
                               
Отдел Материално-техническа база
тел : +35982 880 -818

АдресБългариягрРусе, бул. Тутракан № 71, п. код. 7003, п. кутия 107."СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg